Archive for نوامبر 2013

«خود زندگی نامه نوشت کوتاه» حشمت اله طبرزدی. بخش یازدهم

22 نوامبر 2013

33 -سال 77 از راه رسید و این در حالی بود که به دلیل ممانعت غیر قانونی دادگاه-وزارت اطلاعات-وزارت ارشاد، از انتشار هفته نامه ی پیام دانشجو که در دوره ای با قطع کوچک اما تیراژ 60 هزار تا چاپ می شد ،ناگزیر شدیم نشریه ی «ندای دانشجو » با همان قطع و همان تیراژ را چاپ و منتشر کنیم.این کار توسط دستگاه چاپ «رسیور» که یک دستگاه چاپ جدید بود و با خریداری در زیر زمین اتحادیه جاسازی کرده بودیم، از سال 76 شروع شد و در سال 77 ادامه یافت و تا مدت ها بعد وزارت اطلاعات که در پوشش وزارت ارشاد کار می کرد، نتوانسته بود جای ان را کشف کند وزمانی که جای ان کشف شد،از ان برای این منظور استفاده نمی شد. در همین حال کار توزیع نشریه از طریق شبکه ی توزیع رسمی مطبوعات صورت می گرفت و در مواردی که اطلاعاتی ها به توزیع ان در شهرستان ها دسترسی پیدا می کردند ممانعت کرده و خسارت های مالی به ما وارد می شد. اما جالب این بود که ما این کار را حق خود می دانستیم و حتا در شناسنامه ی ان نام اتحادیه به عنوان صاحب امتیاز و جواد امامی به عنوان سردبیر -حد اقل برای چندین شماره- ذکر گردیده بود.در نهایت با شکایت چند نفر از جمله اقای کردان-معاون مالی وقت صدا و سیما-این بهانه به دست اطلاعات افتاد تا با احضار امامی از سوی قاضی مرتضوی ان را متوقف کنند. اما برای مدت زیادی خلائ نداشتن نشریه را پر کرده بود و ما مجدانه ان را چاپ و منتشر می کردیم.اگر چه در این نشریه هنوز به برخی دزدی ها و سو استفاده های مالی پرداخته و به اصطلاح افشاگری می کردیم، اما محتوای اصلی ان را به تحلیل های سیاسی و ارایه ی چارچوب اندیشه های خود اختصاص داده بودیم
ندای دانشجو از نشزیات بسیار موثر جنبش دانشجویی در ان دوره و دارای کارکرد تشکیلانی و روشنگرانه ای بود که به لحاظ محتوا از پیام دانشجو غنی تر بود. برای اگاهی دوستانی که در ان دوره نسبت به فعالیت های ما اگاهی کمتری دارند، تلاش می کنم تصاویری از برخی نسخه های ندای دانشجو را تقدیم نمایم.

Scan10061 Scan10062 Scan10063 Scan10053 Scan10054 Scan10055 Scan10056 Scan10058 Scan10059 Scan10060

نامه حشمت اله طبرزدی به فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه

21 نوامبر 2013

heshmat-france

آقای فرانسوا اولاند ریاست محترم جمهوری ملت بزرگ فرانسه
با درود های گرم،
ضروری دانستم به اگاهی آن مقام محترم برسانم که ملت فرانسه و در نتیجه دولت و ریاست جمهوری بر آمده از آن، همواره به عنوان یک ملت و دولت متمدن و طرفدار دموکراسی و حقوق بشر، از سوی همه ی ملل به ویژه ملت ایران شناخته شده است. این امر مسئولیت آن مقام در دفاع از حقوق بشر در همه ی کشور ها به ویژه دفاع از حقوق ملت های زیر ستم، همچون ایران و سوریه را تشدید می کند.
و ضروری می دانم به آگاهی برسانم، ملت ایران برای همه ی ملت ها احترام قایل بوده و همه ی دولت های عضو سازمان ملل را به رسمیت می شناسد و تاکید بر احترام متقابل دارد و همواره در مواجهه با آنان از زبان متمدنانه و احترام آمیز که زبان ملت های متمدن و با فرهنگ غنی و کهن است بهره می برد. اما دیکتاتوری های حاکم، اجازه ی ابراز نظر به ملت ها را نمی دهند و شما به خوبی از این امر آگاهی دارید.
بر پایه ی دو اصل ذکر شده در بالا از آن مقام عالی و سایر دولت های انسان دوست و متمدن این انتظار را دارم که رفتار و منش حاکمین رسمی را به حساب ملت متمدن و بشر دوست ایران نگذارند. انتظار دارم در شرایط کنونی حق اساسی ملت ایران که حقی است مسلم و شناخته شده و همانا حق آزادی، دموکراسی و داشتن زندگی شرافتمندانه است را همگان به ویژه دولت فرانسه به رسمیت بشناسند و از آن دفاع نمایند. متاسفم یاد آوری کنم برخی از دولت ها در مذاکرات موسوم به هسته ای، صرفا بر منافع خود تاکید دارند و گویا مسئله ی حقوق بشر که خواست اصلی ملت ایران است را از یاد می برند.
و در پایان جا دارد به عنوان یک مبارز راه آزادی و روزنامه نگار که به صورت مشروط در مرخصی از زندان به سر می برد، از مواضع مترقی دولت فرانسه و کانادا به لحاظ مواضع شفاف اخیر در مواجهه با منافع دولت های سرکوبگر و جانبداری از حق زندگی آزاد برای ملت های زیر ستم، سپاسگزاری کنم. ملت فرانسه ملت مترقی، دموکرات و طرفدار آزادی ملت ها و پایه گذار سنت های دیر پای روشنگری و روشنفکری است. بسیار خرسندم که دولت فرانسه پاس این سنت ها را می دارد و خود را در کنار ملت ایران و سوریه به ویژه در این شرایط بسیار سخت می داند.

با تفدیم درود و احترام.
حشمت اله طبرزدی.
دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران
30 آبان ماه/1392/ خورشیدی/ایران/تهران.

Lettre Ouverte à l’honnorable Président de la République Française, Monsieur Hollande.

Traduit du Persan par:
Avideh Motmaen-Far
Journaliste

Monsieur le Président,

Je tiens tout d’abord à dire à l’honorable Président de la République Française, le gouvernement Français et les Français que la France a toujours été considéré une nation civilisée, démocratique et respectueuse des droits de l’homme par tous les pays du monde et en particulier par les Iraniens. Ceci étant dit, votre responsabilité de défendre des droits de l’homme dans tous les pays, spécialement les droits des peuples opprimés comme la Syrie et l’Iran est d’autant plus grande.

Je trouve cela nécessaire de vous faire savoir que les Iraniens respectent toutes les nations du monde et reconnaissent officiellement tout les Etats membres des Nations Unies et mettent l’accent sur les relations mutuelles et respectueuses. Le peuple Iranien a toujours voulu avoir des relations civilisées dignes d’une nation ancienne et cultivée avec d’autre pays mais le régime dictatorial en Iran leur a supprimé le droit d’exprimer leur avis et vous en êtes bien conscient.

Sur base de ce que je viens de mentionner, j’ose espérer que votre excellence et d’autres autorités officielles de votre pays ne considerent pas le comportement des autorités Iraniennes comme étant celui du peuple opprimé d’Iran. J’aurai aimé espéré que dans les circonstances actuelles, le droit constitutionel du peuple Iraniens qu’est le droit à la liberté et la démocratie soit reconnu et défendu par tout le monde et notamment par la République Française. Je dois malheureusement constater que dans les négociations dites nucléaires actuellement avec l’Iran, beaucoup de pays semblent simplement mettre l’accent sur des intérêts nucléaires et oublient les problèmes de violations des droits de l’homme qu’est le souci principal du peuple Iranien.

En tout cas, en tant que journaliste et résistant, en liberté conditionnelle, je remercie le gouvernement Français et le Canada pour leur positions progressistes et transparentes dans les récents affrontements avec les gouvernements oppressifs et leur défense des droits à la liberté des nations opprimées. La France est une nation démocrate, progressiste et fondatrice des traditions libérales. Je suis très heureux que le gouvernement de France, respectueux de ses traditions, reste à côté des Iraniens et les Syriens en ces temps particulièrement difficiles.

Respectueusement,

Heshmatollah Tabarzadi,
Le secrétaire général du Front Démocratique de l’Iran
Téhéran, le 20 Novembre 2013

«خود زندگی نامه نوشت کوتاه» حشمت اله طبرزدی. بخش دهم

11 نوامبر 2013

32-ّپ: یکی دیگر از باز تاب های میتینگ 29 مهر 76 موسوم به «میتینگ ازادی» بازداشت مهدی خاکی فیروز از اعضای اتحادیه به قصد پرونده سازی برای اتحادیه و من به عنوان دبیر کل ان بودم. انها از این راه برای به سازش کشاندن من استفاده می کردند و ما این کثافت کاری های امنیتی ها را به مرور فهمیدیم. از چند جناح حمله می اوردند تا یک هدف معین را پوشش بدهند.انها در شکنجه گاه توحید ،خاکی فیروز را کتک زده بودند و به او القا کرده بودند که طبرزدی هنگام ناهار و بر سر سفره که چند تن نیز حضور داشته اند گفته است که ؛ اقای خامنه ای تریاک را به دانشجویان ترجیح می دهد! من هر گز چنین چیزی نگفته بودم اما زمانی که من را برای محاکمه در مورد همین میتینگ به شعبه ی 6 ان دادگاه که به شعبه ی امنیت معروف بود،قاضی مربوطه دست خط مهدی را به من نشان داد و گفت تو که دست خط او را می شناسی. خودش چنین چیزی نوشته است.من به شدت تکذیب کردم و بیان چنین مطلبی از جانب من در مورد رهبر جمهوری اسلامی در ان زمان بسیار خطرناک بود. اگر چه در هر حال دادگاه من را به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد اما من صلاح را در این دیدم که نامه ای سرگشاده به خاتمی بنویسم و در این مورد انتقاد نمایم. متن نامه در زیر می اید

 

صفحه 1

صفحه 1

صفحه 2

صفحه 2

AVSEQ01.DAT_snapshot_56.02_[2013.11.11_19.22.24] AVSEQ01.DAT_snapshot_57.20_[2013.11.11_19.23.53] (1) AVSEQ01.DAT_snapshot_57.20_[2013.11.11_19.23.53] AVSEQ01.DAT_snapshot_59.02_[2013.11.11_19.26.27] AVSEQ01.DAT_snapshot_50.19_[2013.11.11_19.15.16]

 

«خود زندگی نامه نوشت کوتاه» حشمت اله طبرزدی. بخش نهم

4 نوامبر 2013

32- ب-. چنان چه در بخش پیش اوردم؛ «با طرح دوره ای شدن رهبری،پاسخگو بودن و انتخاب مستقیم او از سوی مردم» در میتینگ 29 مهر 1376 «میتینگ ازادی»که یک تز اصلاح طلبانه در ان دوره و از سوی ما بود،واکنش های متفاوتی از سوی جناح اقتدارگرا نشان داده شد و این درحالی بود که جناح دوم خرداد-در ان زمان هنوز به جناح اصلاح طلب شهرت نیافته بود- سکوت اختیار کرد. برای این که جناح 2 خرداد صرفا از این که قدرت را باز پس گرفته بود ،ذوق زده بود و هیچ تعریف مشخصی برای اصلاحات نداشت. در هر حال یکی دیگر از واکنش های اقتدارگرایان،فحاشی ها و اتهامات سیاسی نماینده ی وقت دزفول در مجلش پنجم و علیه ما بود. ما نیز فرصت را مغتنم شمرده و به همین بهانه و با نوشتن نامه ای سرگشاده،خطاب به ناطق نوری که رییس وقت مجلس بود،به شرح و بسط نظرات اصلاحی خود در ان دوره پرداختیم. متن این نامه بیش از هر چیز، نمایانگر وضعیت سیاسی جامعه درنیمه ی سال 76 و مواضع ما در ان دوران است. البته شرایط اجازه نمی داد همه ی مواضع خود را اعلام کنیم اما تا حدودی در این کار موفق بودیم. با مطالعه ی تصویر این نامه،تا حدودی با شرایط ان دوران اشنا خواهیم شد. جا داشت این نامه ها و بیانیه ها باز نوشته می شد. اما فرصت کافی ندارم و امید است دوستانی،این مهم را بر عهده بگیرند.

Scan10233

صفحه 1

Scan10234

صفحه 2

Scan10235

صفحه 3

Scan10236

صفحه 4

Scan10237

صفحه 5

Scan10238

صفحه 6

Scan10240

صفحه 7

Scan10241

صفحه 8

9.MPG_snapshot_02.34_[2013.10.20_22.59.19]


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: