«خود زندگی نامه نوشت کوتاه» حشمت اله طبرزدی. بخش پانزدهم

by

میتینگ 26 مهر در پارک لاله.

37-در استانه ی انتخابات شورا ها قرار گرفتیم و برگزاری این انتخابات فقط به دلیل فشار افکار عمومی و برای سهیم کردن بخش بزرگتری از مردم در قدرت بود که تا ان سال و توسط دولت های پیشین انجام نگرفته بود. ما به سهم خود فضا سازی های زیادی در همین حوزه انجام دادیم و از دولت جدید می خواستیم تا قانون شورا ها هر چه زودتر اجرایی شود. خواهان این بودیم که شورا ها مشمول قانون استصوابی نشود و به همین دلیل خواهان برگزاری میتینگ در پارک لاله بودیم. برای این که میتینگ 4 خرداد در پارک لاله نا تمام ماند و عبداله نوری توسط مجلس پنجم به ریاست ناطق نوری و اکثریت اقتدار گرایان/در برابر اصلاح طلبان، از وزارت کشور بر کنار شد و موسوی لاری یکی از اعضای روحانیون مبارز که اخوندی میانه رو بود، جای او را گرفت.در هر حال وزارت کشور با میتینگ ما زیر شرایط سخت و محدود کننده ای موافقت کرد. قطعنامه و حتا شعار ها و نام سخنرانان و برنامه را به ان ها دادیم و چند جلسه نشست و مذاکره نمودیم. ان میتینگ در 26 مهر 77 در پارک لاله انجام گرفت و این بار نیز با استقبال جوانان و دانشجویان روبرو شد ومن در ان جا سخنرانی کردم و حکومت را به دلیل این که در مقابل حمله ی گروه فشار در پارک لاله به دانشجویان دختر و پسر کاری انجام نداد -منظور خامنه ای و نهاد های استصوابی- را با استناد به سیره ی علی ،مورد سرزنش قرار دادم. اما فقط موفق شدم حدود 10 دقیقه صحبت کنم. در ان جا نیز از انتخابات ازاد دفاع کردم.در ان میتینگ دکتر جواد امامی و پرویز سفری سخنرانی کردند. البته شرایط بسیار سخت بود که حتا به دلیل حساسیت های زیاد، منوچهر محمدی امکان سخنرانی پیدا نکرد و ما ناگزیر بودیم درخواست برای میتینگ را به نام اتحادیه و نه جبهه ی متحد دانشجویی بدهیم.امامی و سفری در مورد لزوم قانون گرایی و الزامات جامعه ی مدنی صحبت کردند. من در ان جا اعلام کردم که وقتی علی می گوید که به دلیل این که در گوشه ای از مملکتی که زیر قدرت حکومتی من است، خلخال از پای یک زن یهودی بیرون کشیده اند ،اپر من بمیرم بهتر است تا حاکم باشم. حال من از اقایان می پرسم چرا اجازه می دهید که در دوره ی زمامداری شما ، گروه حزب اله که منتسب به شما است، سیلی بر گونه ی یک دختر مسلمان بزند اما شما هیچ سخنی نگویید.

همان گونه که اشاره کردم در ان میتینگ نیز بیش از چند هزار نفر شرکت کردند و پوشش خبری ان از طریق رسانه های بین المللی نیز زیاد بودو اصولا میتینگ های ما در ان دوره تا حدود زیادی تاریخی بود. از دیگر سو تعداد زیادی از نیروهای انتظامی برای پیشگیری از حمله ی گروه فشار در انجا حاضر بودند و فراموش نمی کنم که از پارک لاله تا خیابان امیر اباد منتهی به فاطمی، من را از درون یک مسیری انتقال دادند که دوطرف ان را نیرو های انتظامی احاطه کرده بود. به همین دلیل میتینگ تا حدود زیادی در یک فضای امنیتی-انتظامی بر گزار شد. اگر چه ما تلاش کردیم ، برنامه های خود را عملی سازیم و مسئولین وزارت کشور به هدایت لاری-تاج زاده نیز سعی کردند برنامه برگزار شود و موفقیت خود را به رخ جناح اقتدارگرا بکشند.

شهادت فروهرها

پس از برگزاری میتینگ 26 مهر77 زنده یاد فروهر دسته گلی به نشانه ی مواضع مترقی و شجاعانه در برابر جناح حاکم و اقتدار گرا برای ما فرستاد. با کمال تاسف اما در اول اذر ماه بود که خبر شهادت فرو هر ها همچون بمب در همه جا پیچید . در تاریخ 2-3 روز پیش از شهادت فروهر ها من با یکی دوتا از دوستان در منزل فروهر جلسه داشتم و در باره ی شورا ها و ائتلاف احتمالی صحبت می کردیم که بعدا که من را به عنوان مطلع برای بازپرسی در مورد شهادت فروهر ها دعوت کردند، قاضی پرونده به من گفت که شما با ایشان جلسه داشتید که ضبط شده (منظور شنود شده) و با فروهر ارتباط نزدیکی داشته اید. از نظر تو چه کسی می تواند در قتل ها نقش داشته باشد که گفتم حکومت. دلیل این امر را ارتباط دانشجویان و جوانان با فروهر و ترس حکومت از قدرت گرفتن فروهر دانستم که بعد ها معلوم شد که حدس درستی بوده است .در هر حال در چنین حال و هوایی بودیم که خبر ترور ها راشنیده و بهت زده شدیم. به محض انجام ترور ها برای من نیز پیام امد که طبرزدی نیز در لیست است و راستش، من سایه ی سنگین ترور را بر سر خود حس می کردم. به همین دلیل ان روز که جلسه ی مربوط به «نسبت دین و دولت » که سلسله مباحث فلسفه ی سیاسی بود که احتمالا 2 شنبه پس از ظهر ها در دفتر اتحادیه، برگزار می کردم، تعطیل شد و دلیل تعطیلی اش پیام غیر مستقیم یک جاسوس سعید امامی مبنی بر تداوم ترور ها حتا در ان جلسه بود. ان شب رادیو فرانسه با من تماس گرفت و از عاملین احتمالی قتل ها پرسید و من با ان فضای وحشتناکی که با ترور و پس از ترور ایجاد کرده بودند با محافظه کاری اشکا ر، ان ترور ها را به باند های مافیایی ارتباط دادم و گفتم چنین اقدامات ضد انسانی از هیچ کس جز ان ها ساخته نیست و نبود و بودند.

ترورها یکی پس از دیگری انجام می شد و سایه ی سیاه ان بر سر ما می گردید. یادم هست پیش از ان و در ابان وشاید مهر ماه جبهه ی متحد دانشجویی با جوانان حزب ملت ایران، برنامه ی کوه داشت که با این ترور ها ان برنامه نیز تق و لق یا تعطیل شد.در هر حال فصل ترور شروع شده بود اما به مناسبت تشییع جنازه ی فروهر ها جمعیت چند هزار نفری دست به راهپیمایی زدند که اکبر محمدی و کثرانی دستگیر شدند و شعار های تند ضد حکومتی از همین جا تشدید شد. می رفت تا زمینه ی برخورد بین دانشجویان و جوانان خشمگین با حکومت به وجود بیاید و نیروی انتظامی-گروه فشار انصار و اطلاعات، در این دوره بسیار فعال بوده و با خشونت رفتار می کردند. اقای دری نجف ابادی وزیر تحمیلی خامنه ای به خاتمی بود و خاتمی همچنان وقت می کشت و جوانان و دگر اندیشان هزینه ی ان را می دادند. قتل های زنجیره ای یکی پس از دیگری اتفاق می افتاد و خاتمی کمیته ای به سرپرستی علی ربیعی یکی از امنیتی ها تشکیل داد تا واقعیت قتل ها را روشن سازد و البته خامنه ای نیز قتل ها را به امریکا و انگلیس نسبت داد و راه انحرافی زد اما در سخنان خود گفت که فروهر دشمن بی خطر بوده و پروانه ی فروهر نباید کشته می شد-نزدیک به مضمون-.

این دوره از تاریخ ایران از وحشتناک ترین دوره های تاریخ این سرزمین است.نویسندگان دگر اندیشی چون پوینده،مختاری،مجید شریف یکی پس از دیگری کشته می شوند و پیرزوز دوانی پس از ناپدید شدن به قتل می رسد. وزارت اطلاعات از لایه های تو در تو و جهنمی برخوردار است و ادم کشی را از دوره ی 15-16 ساله ی عمر خود که با ترور و شکنجه و سرکوب شدید مخالفین است به یادگار داشته و کسانی چون ری شهری و فلاحیان بر ان ریاست کرده اند و ترورهای زیادی در درون و بیرون کشور توسط همین نیروی جهنمی صورت گرفته است. سعید امامی یک ادمکش حرفه ای به عنوان معاون امنیت این وزارتخانه بوده و سعید حجاریان که خود از بنیانگذاران ان است می داند که در نهان خانه های ان چه می گذرد و به همین دلیل اطلاعات خود را در اختیار اکبر گنجی می گذارد تا به صورت هدایت شده به افشای بخشی از این نهان خانه ی جهنمی بپردازد و سر و صدای کسانی چون حسینیان بلند می شود.

انگار زمان ان رسیده است که امامی ها و مصطفا کاظمی ها و اکبر خوش کوش ها و باند های ادمکش قربانی شوند تا البته امران اصلی و فتوا دهندگان به قتل در پرده بمانند.با این حال دوره ی شکستن حلقه های نهان خانه های پر از اشباح نیز فرا رسیده بود و خون فرو هر ها هدر نرفت و تشت رسوایی سربازان گمنام امام زمان از پشت بام فرو افتاد و رسوایی بزرگی به بار اورد. اما دوران بسیار سیاه و وحشتناکی بود.

16 اذر 77

در همان دوره بود که به مرور جنبش دانشجویی از لاک دفاعی بیرون امد و به مرور بر سایه ی سیاه ترور و وحشت غلبه کرد و به بهانه ی روز 16 اذر که متعلق به جنبش همیشه زنده ی دانشجویی است، میتینگ هایی برگزار شد. جبهه ی متحد دانشجویی میتینگ خود را در روز 15 اذر و در دانشگاه تهران بر گزار نمود که گزارش ان را در تصویر اعلامیه های پیوست به همین بخش از مطلب با هم بخوانیم.

شایان توجه است که انتخابات خبرگان رهبری در ابان ماه همان سال با شرکت کمتر از 40 درصد واجدین شرایط برگزار شد و ما اعلام کردیم که فاقد مشروعیت است و چنین نیز بود. گزارش ان را در بخش بعدی خواهید خواند.

بیانیه در محکومیت گروه فشار به میتینگ 4 خرداد 77

بیانیه در محکومیت گروه فشار به میتینگ 4 خرداد 77

گزارش میتینگ 6 مرداد در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران

گزارش میتینگ 6 مرداد در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران

قطعنامه ی میتینگ دانشجویی 6 مرداد 77

قطعنامه ی میتینگ دانشجویی 6 مرداد 77

هشدار اتحادیه به خاتمی در مورد ترور ها.

هشدار اتحادیه به خاتمی در مورد ترور ها.

هشدار اتحادیه به خاتمی در مورد ترور ها.

هشدار اتحادیه به خاتمی در مورد ترور ها.

هشدار اتحادیه به خاتمی در مورد ترور ها.

هشدار اتحادیه به خاتمی در مورد ترور ها.

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

مربوط به میتینگ دانشجویی 16 اذر ماه 77

بیانیه علیه اقدامات غیر قانونی شیخ محمد یزدی.

بیانیه علیه اقدامات غیر قانونی شیخ محمد یزدی.

بیانیه علیه اقدامات غیر قانونی شیخ محمد یزدی.

بیانیه علیه اقدامات غیر قانونی شیخ محمد یزدی.

برچسب‌ها: , ,

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: