Archive for نوامبر 2018

چرا جنبش دانشجویی خاموش است

30 نوامبر 2018

🆔حشمت اله طبرزدی

کسانی که به شکل صوری و تبلیغی به جنبش دانشجویی نگاه می کنند،بر این گمان هستند که گویا یک نیروی ذخیره درست مثل سربازها در پادگانها در دانشگاه خوابیده اند که در هر زمان اماده هستند تا بیرون بریزند و ۱۸ تیر ۷۸ یا ۱۶ اذر ۳۲ را بیافرینند!

جنبش دانشجویی در بستر معینی رشد می کند که از کلیت جامعه، جدا نیست.در واقع متعلق و بلکه معلول چندین گفتمان و کنش/واکنش اجتماعی است که مواردی از ان را بر می شمارم. @heshmattabarzadi

۱جنبش دانشجویی بدون وجود نهاد های دانشجویی مستقل از قدرت و ایدئولوژی حاکم،هویتی نخواهد داشت. پیش از انقلاب، این خلائ توسط ایدئولوژی های مبارز و مهاجم و با خلق ارمانهای واقعی یا اتوپیایی،پر میشد. اندیشه ی ازادیخواهی ناسیونال،مبارزه ی طبقاتی چپگرایانه و اتوپیاگرایی مذهبی،از کمینه توانایی برای حرکت بخشیدن به بخشی از جنبش،برخوردار بود. جنبش شیشه شکنی در سال ۵۶،عمدتا توسط دانشجویانی رهبری میشد که با مراکز تولید ارمان و انگیزه ارتباط داشتند.اینک و طی ۴۰ سال، این مرجع های تولید ارمان و تحرک، تا حدودی به ضد خود تبدیل شده است.

۲در سال های منتهی به سال ۳۲ ، فضای سیاسی نسبتا باز بود و امکان نهاد سازی وجود داشت.به ویژه در دوران نخست وزیری دکتر مصدق،این فضا کاملا مهیا بود . در سال ۵۶ نیز به دلیل طرح حقوق بشر کارتری، فضای دانشگاه به سرعت تغییر میکرد و امکان تشکیلات سازی وجود داشت. حتا در سالهای منتهی به ۷۸ و در دوران خاتمی ، تا حدودی فضای دانشگاه برای نهاد سازی مستعد بود و تشکل ها و نشریات دانشجویی،امکان تولید گفتمان و تشکیلات سازی داشتند.

۳علاوه بر امر گفتمان سازی و نهاد سازی که در سه مقطع پیش از ۱۶ اذر ۳۲، جنبش دانشجویی ۵۶ و جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ صورت گرفت، مسئله ی اقتصاد و موقعیت نسبتا تثبیت شده ی طبقه ی متوسط، از عوامل تاثیر گذار در فعالیت های ارمانگرایانه،ازادیخواهانه و عدالت جویی بود. برای اینکه،اگر چه ادعا میشود، جنبش دانشجویی خاستگاه طبقاتی ندارد اما این یک ادعای انتزاعی است. بلکه طبقه ی متوسط، خاستگاه و بستر اصلی این جنبش است.جمهوری اسلامی، طبقه ی متوسط را عملا به سمت طبقه ی فرو دست راند.

۴از دهه ی ۳۰ تا دهه ی ۷۰، هنوز هویت اجتماعی ایرانیان در مسیر معینی قرار داشت که فرایند مدرنیزاسیون را طی می کرد. اما رژیم طالبانی حاکم، با قلع و قمع فرهنگی که طی ۴۰ سال و توسط حکومت مذهبی در مواجهه با فرهنگ ایرانی و فرهنگ مدرن و جایگزینی انها با ارزش های ایدئولوژیک،مسخ شده و تحریف شده ، صورت گرفت، این روند را به کلی مخدوش کرد. اینک نسل جوان با سرگردانی و بلکه بی هویتی تاریخی دست و پنجه نرم می کند. پوچگرایی،ارمان ستیزی، سکس گرایی لگام گسیخته و بی بند باری مطلق،پناه بردن به مواد مخدر، لاقیدی مفرط جنسی، تقلید گری افراطی و سطحی نگری، بهترین سلاحی است که این نسل ، در مواجهه با فرهنگ و ضد ارزش های زوری و تحمیلی از سوی حاکمیت یافته است.در این مواجهه، ارمان مرده است و ارمانگرایان، منزوی هستند. یادم هست در مراسم خاکسپاری زنده یاد مهندس امیر انتظام یکی از بانوان شاغل در دانشگاه تهران به سراغ من امد و با حسرت فریاد زد؛اقای طبرزدی دانشجو مرده است،امیدی نداشته باش.مخدر،سکس و بی ارمانی،دانشجویان را از درون تهی کرده است!

۵در هیچ دوره ای از تاریخ دانشگاه،تا این اندازه، سرکوب، کنترل و تفتیش و تهدید دانشجویان ، وجود نداشته است. سرکوب و کنترل سیستماتیک بر دانشگاه از طریق نهاد مدیریت،حراست،بسیج دانشجویی، فرستادن فله ای دانشجویان وابسته به دانشگاه برای سرکوب، مهار از طریق دفتر نمایندگی ولی فقیه و حتا با همیاری خانوادهها در کنترل فرزندان ، از ترس اخراج، دانشگاه را تا سر حد ،دبستان ،تقلیل داده است.

۶بنابر این، علل چند گانه ی بالا و علل دیگری که در این مقال،امکان بر شمردن نیست،موجب شده است تا جنبش دانشجویی از هر زمانی،بی انگیزه تر،فقیر تر، نحیف تر و کم تحرک تر شود.

تا جایی که این جنبش برای پا گرفتن،نیازمند این است که از سایر جنبش ها، کمک،انگیزه و حرکت بگیرد.

خیانتی که اصلاح طلبان از طریق پشت پا زدن به شعار های اصلاح طلبی یا پیروی از روحانی ، از سال ۷۸ تا کنون به جنبش دانشجویی کردند، خامنه ای و سپاه و اطلاعات، از طریق سرکوب عریان به این جنبش، نکردند.

این یکشنبه ۸:۳۰ شب تهران

30 نوامبر 2018

سخنان طبرزدی در شورای مرکزی دموکراسی خواهان ایران

29 نوامبر 2018

سخنان صریح مهندس حشمت اله طبرزدی دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران در جلسه ی شورای مرکزی دموکراسی خواهان ایران مبنی بر؛

اعلام پایبندی قاطع به منشور شورا و نیز:

ارایه ی دو راهکار مشخص:

۱شورا باید در جنبش اجتماعی کنونی نقش معین و جدی داشته باشد

۲نمایندگان شورا با مهندس شریعتمداری گفتگوی تعاملی بر قرار سازند

طبرزدی از مردم خواست تا یکپارچه از کارگرها حمایت کنند.

29 نوامبر 2018

رژیم بی سر و صدا فعالین سیاسی را بازداشت کرده و پس از ماهها شکنجه، برای انها احکام ظالمانه و سنگین صادر می کند.

28 نوامبر 2018

به چه نهادی باید از قانون شکنی این رژیم شکایت برد؟

به کدام مرجع باید از قانون شکنی،ستم و اقدامات زورگویانه ی دستگاههای امنیتی و دستگاه قضایی تحت امر لاریجانی شکایت برد؟ در حالی که این رژیم و نهاد های خودسر، به هیچ فرد،نهاد و مرجعی پاسخگو نیستند!

زمانی که در کوچه و خیابان، شهروندان را سرکوب می کنند،به دستور عالی ترین مقام رژیم و با وجود چندین نهاد به ظاهر قانونی و غیر قانونی قضایی ، مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه ی روحانیت اما، کمیته ی ویژه برای رسیدگی به اتهامات اقتصادی شهروندان تشکیل داده بدون حضور هییت منصفه، محاکمه،محکوم و اعدام میشود؟

به راستی که در این کشور قانون زور حاکم است و هیچ قدرت داخلی منبعث از رای مردم ،وجود ندارد تا این زورگویی را به چالش بکشد.

در پیش چشم ملیونها ایرانی دست و پا بسته، شهروندانی مثل ستوده،خندان،میثمی،شعله سعدی ، واحدیان،بخشی و صد ها تن دیگر را بازداشت و زندانی می کنند.

در اقدامی کاملا ضد حقوق بشری، شهروندانی چون روزبه مشکین خط، حامد اینه وند و ارش جعفری از فعالین در» کمپین رفراندوم ازاد زیر نظر مجامع جهانی»

را ماهها پیش بازداشت کرده، در انفرادی ها زیر شکنجه قرار داده و برای انها احکام بسیار سنگین و ظالمانه ی ۲۷ سال،۱۶ سال و ۱۰ سال صادر کرده اند و خانوادههای انها از بیم اینکه مبادا در تجدید نظر ،احکام تایید شود،از رسانه ای کردن این احکام ظالمانه، پرهیز می کنند!

ما در کجا زندگی می کنیم و در قرن ۲۱ ،این چگونه حکومتی است که برای شهروندان بی پناه که صرفا از حق شهروندی برای بیان عقاید خود استفاده کرده اند چنین احکام ظالمانه ای صادر می کند؟

وجدان اگاه همه ی ایرانیان و انسان دوستان در سراسر جهان را به پشتیبانی از این شهروندان اسیر و بی پناه فرا میخوانم.

ایا تا کنون در جایی خوانده اید که روزبه ی مشکین خط که جز قلم زدن در شبکه های اجتماعی و دلسوزی برای ایران و ایرانیان و ابراز نفرت از ستمگران حاکم، هیچ کاری نکرده، در داد گاه بدوی و دربسته، بدون حضور هیئت منصفه، و بدون داشتن وکیل در مراحل بازجویی تا صدور حکم، به ۲۷ سال حبس محکوم شده است؟

حشمت اله طبرزدیدبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران

۷ اذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی.

@heshmattabarzadi

برنامه لایو اینستاگرم با حشمت اله طبرزدی( کامل) 30 ابان97

24 نوامبر 2018

https://t.me/Heshmattabarzadi/909

از معلمان می گوییم.

24 نوامبر 2018

با هم علیه تبعیض. حق ستودنی و ستاندنی است

از انقلاب فرهنگی تا امروز. از سرکوب معلمان تا ممنوعیت اعتصاب و تشکل. #اگر_متحد بودیم

کمپین #فصل_همبستگی

22 نوامبر 2018

#شانزده_روز_شانزده_جنبش

از یکم تا شانزده آذر روزهای همبستگی بین جنبشهای اعتراضی و دانشجویان

شانزده آذر امسال ما می خواهیم با شعار اصلی #با_آگاهی_بر_استبداد بر آگاهی اجتماعی و مدنی که حاصلش همبستگی علیه دیکتاتوری است تاکید کنیم و با هم فریاد بزنیم #دانشجو_تنها_نیست #دانشگاه_تنها_نیست. جنبش دانشجویی باید با ایجاد درک لازم در بدنه ی جامعه ایران اتحاد اجتماعی را بر علیه استبداد در تمام جنبش ها به یک امر ضروری تبدیل کند. باید کامیوندار، دانشجو کارگر و معلم و زنان بدانند که به حمایت سایر مردم نیاز دارند. مردم باید بدانند که همدیگر را تنها نگذارند. تنهایی غم انگیز فعالان مدنی ایران که تنها منحصر به دانشجویان نیست باید پایان

یابد.

بیاییم با تشکیل این شبکه ی هماهنگ مبارزاتی انرژی و توان جنبش های اجتماعی را به شکل بهمنی بر روی استبداد آوار کنیم. جنبش دانشجویی می تواند این مسیر را به درستی هدایت کند

.

از جنبش کارگری در خوزستان پشتیبانی همه جانبه کنیم.

20 نوامبر 2018

هم میهنان گرامی،کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ، کارد به اسخوان رسیده هایی هستند که برای رسیدن به حقوق اساسی خود،به

حرکت در امده اند.

این جنبش به زودی فراگیر شده و همه ی کارگران،معلمان،دانشجویان، کامیونداران، کار افرینان،دانش اموزان،مالباختگان،پرستاران، کسبه و سایر طبقات اجتماعی را که به نحوی متشکل هستند ، در بر خواهد گرفت.این حرکت توفنده است و زندان و سرکوب جلودار ان نخواهد بود.

باید در این مرحله از خواسته های به حق جنبش کارگری در خوزستان به صورت همه جانبه پشتیبانی کنیم و یکصدا خواهان ازادی رهبران انها چون اسماعیل بخشی و سایر رفقای بازداشت شده ی او باشیم.

حکومت بسیار وقیح است که در جلوی چشم هزاران تن از کارگران و سایر شهروندان، دست به بازداشت رهبران انها میزند اما کارگران به پشتیبانی کسبه و سایر شهروندان نیز،قوی تر از ان هستند که کوتاه بیایند.

حشمت اله طبرزدیدبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران.

۲۸ ابانماه ۱۳۹۷ خورشیدی

بی پرده با حشمت طبرزدی

18 نوامبر 2018

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: