Archive for the ‘حقوق بشر’ Category

گفتگو با حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران

23 فوریه 2016

Advertisements

«اگر بخواهیم ایران دوباره ایران می‌شود»

18 ژانویه 2016

هم میهنان گرامی درود

امروز ایران در شرایط بسیار نامساعدی به سر می‌برد. بخش قابل توجه‌ای از این شرایط نامساعد متوجه حاکمیت تمامیت خواه است و بخشی هم متوجه من و شما هم وطنی که دست روی دست گذاشته‌ایم و برای آبادی و سربلندی میهنمان کاری آنچنان که باید نمی‌کنیم. این وضعیت نابسامان باعث شده علیرغم چیزی که از ایران انتظار می‌رود متاسفانه در دستاوردهایی که باعث شکوه میهنمان می‌شود بسیار رتبه‌ی پایینی داشته‌ باشیم و در مقابل در مسائلی همچون بی اعتمادی اجتماعی، پرخاشگری،تظاهر،رانت خواری،ترک تحصیل دانش آموزان به علت فقر فرهنگی و اقتصادی،سرانه بهداشت و درمان بسیار پایین،جاده‌های نامناسب، … و طفیلی بودن در نگاه دیگر ملل دنیا در رتبه‌ی بالایی قرار داشته باشیم.

هم میهنان وقت آن رسیده که یک بار برای همیشه تصمیمی در رابطه با ایرانمان بگیریم و تصمیم گرفته شده را اجرا کنیم.

وقت آن رسیده که همچون ملت ژاپن که در حادثه‌ی سونامی بیش از ۹۶ درصد اموال گم شده را به پلیس تحویل دادند و تنها دلیلشان برای این کار سربلندی ژاپن و ملت ژاپن بود ما هم برای نام ایران و ایرانی چاره‌ای بیندیشیم.

وقت آن رسیده که ما هم به جای آنکه با نفرت به هم میهنانمان بنگریم همچون ملت فرانسه که در حادثه‌ی تروریستی اخیر همبستگیشان را حفظ کردند و برای مثال راننده‌های تاکسی فرانسه تاکسی‌متر خود را خاموش کردند و بدون توجه به نفع شخصی، مردم وحشت زده را به مکان‌های امن رساندند ما هم از این دست کارستان‌ها کاری بکنیم.

هم میهنان گرامی مهمترین تفاوت عمده‌ای که ما مردم ساکن در ایران با ملت فرانسه،ژاپن،آلمان و… داریم این است که کشورهای نامبرده آنچنان که ما ضعف جامعه‌ی مدنی داریم آنها با این وضعیت نامبارک آشنایی و ارتباط ندارند.

زمان آن رسیده که مردم حقوق خود را بشناسند و برای تشکیل جامعه‌ی مدنی دستان خود را بالا بزنند.

نداشتن شهروندان مدنی در اندازه‌ی کلان، بلایی بر سر کشور می‌آورد که آن مرز و بوم به هر چیز نگاه حداقلی داشته باشد و برای لقمه نانی نگاه به دست اربابان و حکام مستبد و پلید داشته باشد.

برای آنکه بتوانیم شهروندان مدنی داشته باشیم باید با حقوقی که به عنوان یک انسان از آن برخورداریم آشنا شویم.

هم میهنان گرامی امروز «شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران» وارد عرصه‌ی کارزار شده و برای سربلندی نام ایران و برای همبسته کردن شما مردم و تشکیل ملتی قدرتمند به نام ملت ایران از شما تقاضا دارد به احترام حقوق انسانی خود و هم میهنان، که در این ۳۷سال حکومت اسلامی آن‌طور که شایسته بوده به آن حقوق نرسیده‌، و به حرمت عزیزانی که در این راه جان و زندگی خود را از دست داد‌ه‌اند، و برای داشتن ایرانی سربلند و آزاد، بیانیه و اصول دوازده‌گانه‌ی شورای همبستگی را بدون پیش‌داوری خوانده و در صورت قبول آن و به همبستگی بپیوندید.

 www.rayazad.com

http://www.khabargar.co
rayazadiran@gmail.com

http://www.facebook.com/rayazadiran

http://www.twitter.com/rayazadiran

http://www.telegram.me/rayazadiran

امضا محفوظ

طبرزدى: «نه» به انتخابات رژيم/ انتخاباتى دموكراتيك و موازى با انتخابات رژيم برگزار مى كنيم

17 ژانویه 2016

«حشمت اله طبرزدى» سخنگوى تشكل فراگير «همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران» با تاكيد بر اينكه انتخابات در جمهورى اسلامى ، غير آزاد و غير دموكراتيك است، تصريح كرد كه مردم بايد از شركت در انتخابات غير دموكراتيك رژيم پرهيز كرده و بجاى آن در انتخابات دموكراتيك و أزادى كه مقدمات آن توسط آزاديخواهان ايران فراهم شده است ، شركت كنند.

طبرزدى كه نزديك به دو دهه از عمر خود را در زندان هاى مختلف جمهورى اسلامى سپرى كرده است، تاكيد كرد كه هدف تشكل فراگير و سراسرى «همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران»، به چالش كشيدن انتخابات غير دموكراتيك رژيم و برگزارى يك انتخابات آزاد و دموكراتيك، موازى با آن است.

به گزارش «پيام دانشجو» ، طبرزدى با بيان اينكه نظارت استصوابى و تاييد صلاحيت افراد توسط رژيم را قبول نداريم و آن را توهين به مردم مى دانيم، تصريح كرد: صلاحيت نامزدهاى انتخابات بايد توسط مردم تاييد شود.

سخنگوى تشكل فراگير «همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران» با اشاره به اينكه با استفاده از فناورى هاى روز و اينترنت، صندوق هاى موازى با صندوق هاى تحت اشغال رژيم ، براى ثبت آراى ايرانيان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد كسانى كه با راى آزادو دموكراتيك مردم انتخاب شوند ، به عنوان آلترناتيو رژيم، فعاليت خود را از اسفند ماه آغاز خواهند كرد و در حقيقت مبارزه ادامه خواهد يافت.

طبرزدى با تاكيد بر اين نكته كه «همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران» حامى مطالبات تمامى جنبش هاى اجتماعى از جمله جنبش كارگرى، معلمان، زنان و … مى باشد ، خاطرنشان كرد كه تاكيد بر مطالبات كارگران، معلمان، زنان، قوميت ها و همچنين ضرورت آزادى زندانيان سياسى و نفى اعدام و نه به حجاب اجبارى و تامين معيشت مردم، از جمله خواسته هايى است كه نمايندگان واقعى مردم آن را پى گيرى خواهند كرد.

وى ضمن انتقاد از كسانى كه به دروغ مدعى هستند تشكل «همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران» از مردم خواسته است در انتخابات رژيم شركت كنند، تصريح كرد: ما انتخابات رژيم را قبول نداريم ، بلكه طبق اعلاميه جهانى حقوق بشر خواستار برگزارى انتخاباتى آزاد و دموكراتيك مى باشيم، انتخاباتى كه مقدمه تغيير رژيم و ايجاد يك حكومت سكولار و دموكراتيك مى باشد.

نه به انتصابات حکومتی/اری به انتخابات ازاد و دموکراتیک.

17 ژانویه 2016

هم میهنان گرامی شاهد هستید که حکومت از طریق اعمال ضوابط غیر قانونی و نظارت استصوابی، به صورت فله ای همه ی کاندیداهای مخالف و منتقد را قلع و قمع کرده و در همان اولین گام از انتخابات، مانع حضور کاندیداهای مورد نظر شما می شود و این بد ترین تحقیر ممکن در حق یک ملت و با سوئ استفاده از قدرت می باشد.

همبستگی برای دمو کراسی و حقوق بشر در ایران،اما برای مخالفت با این اقدامات قانون شکنانه، و به منظور سهیم کردن شما عزیزان، در اقدام عملی علیه نظارت استصوابی و اراده ی جبارانه،اعلام کرد ، کاندیداها نیاز به تایید شورای نگهبان نداشته و مطابق عرف بین الملل، با حمایت یک ده هزارم از واجدین شرایط رای، در هر حوزه ی انتخابیه(که این رقم برای تهران بزرگ 500 رای می باشد)، عملا صلاحیت خود را نه از شورای نگهبان که از مردم کسب می کنند.

هم میهن گرامی، علاوه بر این اقدام، با راه اندازی صندوق های موازی، از شما دعوت می کنیم، با مراجعه به صندوق های ازاد و دموکراتیک،رای خود را در ان انداخته یا از طریق ستاد های سیار و حضوری، با ثبت نام خود، عملا از حق رای خود در برابر انتصابات تحقیر امیز حکومتی دفاع نمایید.

این اقدام موجب می شود ، به افکار عمومی در درون و بیرون مرز ، نشان بدهیم که اگر چه به انتصابات ذلت اور، بی اعتنا هستیم ،اما از حق انتخاب خود نگذشته و به کاندیداهای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، رای می دهیم.

رد صلاحيت ٦٠ درصدي

17 ژانویه 2016

با رد صلاحیت های فله ای،گسترده و غیر قانونی که 60 درصد از کاندیداها را در بر می گیرد،عملا طرفداران کاندیدا ها را وا می دارد تا به جای این که پس از انتخابات، بپرسند:رای ما کو؟ اینک و پس از انتصابات، پرسش نمایند:کاندیدا های ما کو!؟به صندوق های ازاد و دموکراتیک بپیوندید.

  

 «دو سیاست،دوجهت گیری در قبال بساط انتخابات رژیم- مناظره سیاسی (حشمت طبرزدی و سیاوش دانشور)»  

17 ژانویه 2016

گفتگو با دبير كل جبهه دموكراتيك ايران

17 ژانویه 2016

نیاز به پشتیبانی داریم.

15 ژانویه 2016

هم میهنان گرامی! با درود های گرم.

5تن از اعضای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران،در فرمانداری تهران حاضر شده و برای انتخابات مجلس شورا ،ثبت نام کردند اما در اعتراض به شرایط غیر قانونی اعلام شده از سوی رژیم حاکم،حاضر به تحویل مدارک یا پاسخ های مغایر با انتخابات ازاد و دموکراتیک نشدند. 

به این لحاظ از دیدگاه حکومتی ها، ثبت نام این 5 تن، قابل قبول نبوده است و غیر قانونی ،نام ما را حذف کرده اند. اما ما خود را کاندیدای مردم می دانیم و به همین دلیل ثبت نام کردیم.

از انجا که به فرایند انتصابات حکومتی ، اعتماد نداریم، اقدام به جمع اوری ارای حمایتی نمودیم.تا کنون صد ها تن به ،،فراخوان حامیان کاندیداهای همبستگی ،،رای داده و این روند به سرعت در حال انجام است. همچنین در سراسر کشور، کاندیداهایی که در چارچوب ضوابط حکومت اقدام به ثبت نام کرده بودند اما ظالمانه رد صلاحیت اعلام شده اند در حال جمع اوری ارای حمایتی هستند.

در شرایط کنونی که خامنه ای از روی استیصال، نیاز خود به حضور رای دهندگان، حتا مخالفین رژیم ، در پای صندوق های رای را اعلام کرده است، چرا نباید مخالفین انتصابات حکومتی،و حامی مبارزات دموکراتیک، در پشتیبانی از کاندیداهای همبستگی و افراد نزدیک به مواضع ان،رای خود را اعلام ننماید!؟

اگر میلیون ها ایرانی مخالف و منتقد در سراسر جهان، همت کرده و فقط بخشی از ارای حمایتی خود را به کاندیداهای همبستگی اعلام کنند، در انصورت،به نیروی اجتماعی و مدنی قدرتمندی تبدیل خواهد شد تا بتواند در برابر انتصابات حکومتی قد علم کند.

خوشبختانه دهها تن از شخصیت های مبارز، با امضای کمپینی مخالفت خود را با نظارت استصوابی اعلام کردند اما این اقدام کافی نیست.در شرایط کنونی 5 تن از اعضای همبستگی، اقایان هرمیداس باوند، عیساخان حاتمی، کورش زعیم، اسماعیل مفتی زاده و اینجانب، ثبت نام کرده و هر خطری را به جان خریده و افتخار می کنیم برای مردم بزرگ ایران جان خود را نیز تقدیم کنیم. اما بدون پشتوانه ی مردمی، قادر به انجام هیچ کاری نیستیم.

من دست خود را به علامت نیاز به پشتیبانی به سوی همه ی شما عزیزان دراز می کنم و از شما دعوت می کنم تا با همت خود ما را یاری دهید.

قرار نیست همواره در زندان باشیم یا سرکوب شویم و در فقر و زیر ستم بمانیم. بیایید تا با حضور قدرتمند خود، اینبار از موضع قدرتمندی، رژیم سرکوبگر و رانت خوار و فاسد را به انزوا برانیم.

هم میهن عزیزم، بی تفاوت نباش،بد بین نباش، مایوس نباش. شما که نمی خواهید در انتصابات حکومتی شرکت کنید یا رای خود را به نفع دیکتاتور در صندوق های حکومتی بیندازید، نام خود را به نام فرزندان خود ثبت کنید تا برای نمایندگی خواسته های به حق شما از هر عقیده، قومیت، جنسیت، طبقه ، مذهب و مطابق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،قدرت مردمی به دست اورده و نیروی مخالف اما ساکت را به جنبش بزرگ و فعال اجتماعی تبدیل نمایند.
حشمت اله طبرزدی

20/دیماه/1394 خورشیدی.

انها که به صندوق رای تحت اشغال رژیم اعتماد ندارند.

14 ژانویه 2016

یاران عزیز و وفادار همبستگی.

ثبت نام ما به معنای شرکت در انتخابات استصوابی و غیر ازاد و غیر دموکراتیک نیست.

در گام اول، ثبت نام کردیم تا نشان بدهیم که انتخابات ازاد حق ما است اما ،رژیم استبدادی مذهبی حاکم، به صورت سیستماتیک این حق را سلب کرده و ما به این سلب حق، اعتراض داریم.

ما ثبت نام کردیم اما به دلیل عدم تمکین به شرایط غیر دموکراتیک ، از دیدگاه انها ، ثبت نام اعضای همبستگی، نا تمام بود و در نتیجه در لیست ثبت نامی های حکومتی ، ثبت نکردند .اما از دیدگاه همبستگی، ثبت نام کرده ایم و همگان از طریق رسانه ها شاهد این ثبت نام بودید.

مطابق عرف بین الملل،اگر یکهزارم از شهروندان صاحب حق رای در حوزه انتخابیه ی مربوطه، که برای تهران 500 رای است،از فردی حمایت کنند، حق دارد کاندیدا باشد.
اینک در گام دوم بی اعتنا به اقدامات ضد قانونی حکومت،به هم میهنان در سراسر جهان فراخوان داده ایم تا رای حمایتی خود را اعلام کنند.این اقدام نه به منظور شرکت در انتخابات غیر دموکراتیک و گرفتن تایید از رژیم است.بلکه در مرحله اول، دریافت حمایت هم میهنان، تداوم جنبش اعتراضی به اقدامات غیر قانونی جمهوری اسلامی و در مرحله دوم، ارایه ی این ارا به سازمان های بین المللی و در خواست پشتیبانی از انها برای وادار سازی رژیم به تمکین قانون است.

هم میهن گرامی، اگر پشتوانه ی قدرتمند، به واسطه ارای شما داشته باشیم، قادر خواهیم بود،گام به گام رژیم را به عقب رانده و به دنیا نشان بدهیم میلیون ها ایرانی، به صندوق های تحت اشغال رژیم باور ندارند اما به کاندیداهای مخالف، که از سوی حکومت اسلامی، حذف شده تلقی می شوند،اعتماد دارند.

برای انجام چنین کار مهم، دو برنامه تدارک دیده شده است. مراجعه مستقیم به ایرانیان در هر کجا که هستند و ثبت ؛ نام،نام خانوادگی، نام پدر و نام شهر محل سکونت است. با ثبت نام این شهروندان ،می توانید لیست ان را به کاندیدا های همبستگی ارایه دهید تا در کمپین انتخاباتی ثبت و به نحو مقتضی انتشار داده شود یا به مراکز بین المللی ارایه شود.در همین زمینه از طریقpc با ما مرتبط شوید.
به موازات این ثبت نام حضوری، ثبت نام از طریق صندوق مجازی تدارک دیده شده که می توانید با ثبت نام اینترنتی، ارای خود را برای کاندیداهای همبستگی بریزید.
بنابر این ،صندوق های همبستگی به موازات صندوق های تحت اشغال، تدارک دیده شده ودر مخالفت مدنی با انتصابات اسلامی، فعالیت می کند.هر یک از ما یک ستاد انتخاباتی برای همبستگی و علیه انتصابات اسلامی باشیم.

دیدار با خانواده زندانیان بهایی

17 اکتبر 2015

شب گذشته به همراه اعضای خانواده، میهمان خانواده های زندانیان بهایی موسوم به ،،یاران ایران،، بودیم.خانجانی،نعیمی،رضایی، توکلی،تیزفهم،کمال ابادی و شهریاری، هفت هم میهن بهایی هستند که در کنار صدها بهایی دیگر،به جرم بهایی بودن و تبلیغ عقاید خود، بیش از 7 سال است که در زندان به سر می برند و هر کدام به 20 سال حبس محکوم شده اند. این زندانیان وطن پرست و محترم و انسان های شریف، در زمان بازجویی مورد شکنجه های فراوان از جمله شکنجه جسمی قرار گرفتند و اقایان خانجانی،نعیمی و توکلی زیر ضربات کابل قرار گرفتند تا به جرم ناکرده یعنی جاسوسی، اعتراف دروغین کنند که نکردند.

در ایران ، بهایی ها حق تحصیل، حق کار در دستگاههای دولتی و حق تبلیغ عقاید خود را ندارند. به شدت زیر فشار هستند تا کشور خود را ترک کنند، اما دولت به دروغ ادعا می کند که انها از حق شهروندی برخوردار هستند.اگر چه بهایی ها به یک جریان منزوی تبدیل شده و مناسبات خود با دیگران را بعضا بر پایه ی مسائل مذهبی تنظیم کرده که همواره در زندان یا بیرون از زندان به انها تذکر داده و خواستار این شده ام تا در چنین مناسباتی تجدید نظر نمایند، اما همواره مورد ستم تاریخی قرار گرفته تا انجا که خامنه ای از انها فرقه ضاله مضله نام برد و فشار را بر انها صد چندان کرد.

در شام شب گذشته، به انها یاداور شدم:به دلیل این که همواره عضوی از جامعه اسلامی و نیز در ابتدای انقلاب، فردی مدافع جمهوری اسلامی بوده که از این دو ناحیه به شما ستم ها شده، اموال شما را غارت کرده اند و بسیاری از شما ها را به حبس و شکنجه و اعدام گرفتار نموده اند، به سهم خود پوزش می خواهم و درعین حال شما را دعوت می کنم تا فارغ از مناسبات مذهبی، درد و رنج مردم ایران را رنج خود بدانید و با همه ی مردم بر پایه ی مناسبات انسانی و هم میهن بودن ، فارغ از مناسبات مذهبی ،رفتار کنید.