Archive for the ‘سیاست’ Category

مصاحبه حسن اعتمادی با #طبرزدی

1 مِی 2019

https://youtu.be/jS87wDL7Hn8?t=577

۱۱و ۱۲ اردیبهشت معلوم خواهد شد که ملت میخواهد سرنوشت خود را به دست بگیرد یا نه

1 مِی 2019

۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ازمونی ی برای مردم ایران،

30 آوریل 2019

برای نشان دادن اراده ی ملی

در مسیر در دست گرفتن سرنوشت خود

اصول بنیادین ما برای ایران نوین

30 آوریل 2019

همه ی عزیزانی که به این اصول باور دارند با شرکت در فراخوانها و ایجاد سازماندهی ، اماده ی گذار صلح آمیز از رژیم کنونی به ساختار دمکراتیک ,ازاد و مدرن

جایگزین ساختار ایدئولوژیک و ضد انسانی کنوی شوند.

دوستدار شما

حشمت الله طبرزدی

دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران

Heshmattabarzadi the secretry of iran democratic front

اصول بنیادین ما برای ایران نوین

29 آوریل 2019

پاسخ #طبرزدی به سخنان بی پایه ی #خامنه ای و #روحانی

25 آوریل 2019

طبرزدی: اگر #حشد_الشعبی و #فاطمیون قصد سرکوب ملت #ایران را داشته باشند توسط ملت تکه تکه خواهند شد.

15 آوریل 2019

#طبرزدی: وضعیت اشفته در فقدان قدرت – با ناخدایی دیوانه ها

11 آوریل 2019

تردیدی وجود ندارد که شرایط کشور بسیار اشفته است.این اشفتگی روز به روز تشدید میشود. به دلیل رفتار رژیم حاکم، سخت ترین تحریم ها علیه او اعمال شده و در اخرین اقدام، سپاه پاسدار که اینک و بنا بر اعتراف صریح خامنه ای ، نبض اقتصاد،سیاست و امور کشور را در دست دارد در لیست تروریستی جا گرفت.

تودهها هر روز که از خواب بیدار میشوند فقط انتظار یک چیز را داشته و انهم ،اشفته تر شدن شرایط زندگی است. اسفناک تر اینکه هیچکس در فکر اقدامی جدی برای برون رفت از اشفته تر شدن وضع خود و کشور نیست.گویا همگی عادت کرده ایم که در اشفته ترین وضع زندگی کنیم.

رژیم حاکم مسیر قهقرا را انتخاب کرده و به سرعت پیش میرود. پیشتر که رفسنجانی زنده بود، همواره ترمز دستی این سیر قهقرایی را میکشید اما پس از مرگ او، خامنه ای فرمان می چرخاند و روحانی گاز میدهد!هر دو در مسیر قهقرا.

در اپوزسیون نیز هیچ نشانه ی جدی از تشریک مساعی و خرد جمعی،اتحاد و اعتماد به نفس برای تشکیل الترناتیوی برا پر کردن خلا قدرت دیده نمیشود.یکی خود را نماد ملی میداند،دیگری خواهان تقسیم ایران به چند کشور قومی است و به کمتر از ان رضایت نمی دهد و این یکی نیز می خواهد نقشه ی ایران را به دوران هخامنشیان برگرداند.همگی تمامیت خواهیم، اگر چه حرف از پلورالیزیم و مدارا میزنیم.

در چنین شرایطی فقط قضا و قدر و اتفاقات پیش بینی نشده است که مسیر تاریخ و سرنوشت ما را تعیین خواهد کرد. این رویداد ها،از جنگ تمام عیار تا شورش خیابانی تا کودتا قابل تصور است.اگر چه خواهان انقلاب دموکراتیک برای رهایی و برون رفت از اشفته ترین وضع ، هستم اما با وضع کنونی اگر تصمیم جدی و جمعی گرفته نشود امری دست نا یافتنی به نظر میرسد.

ملتی فقیر و مستاصل، حاکمینی دیوانه ی قدرت ،ثروت و ایدئولوژیگرایی و اپوزسیونی شیدای امال و رفتار فردی یا گروهی خود. ایا از چنین وضعی، وضع انقلاب دموکراتیک متصور است؟

بسیاری از جوانان و فرهیختگان و کسانی که دستشان به دهانشان میرسد، گروه گروه وطن را ترک میکنند.در پاسخ به این پرسش که چرا ترک وطن می کنید، می گویند به کدام دلیل باید در اینجا بمانیم و شاهد نابودی خود باشیم!

پاسخ من همواره این است که باید بمانیم و این قوم ستمگر را نا امید کنیم. می دانم کشتی نجات ملت و کشور را هنوز ناخدایانی شایسته نیست اما باور دارم،پایان شب سیه سپید است. سرنوشت خود و کشور را به دست گروهی دیوانه سپردن ،خود دیوانگی است اما،سرنوشت خود را در تلاطم امواج سهمگین ،جستجو خواهیم کرد.وضع بیش از اندازه اشفته است.حتا از زندگی هزاران بی خانمان سیلزده نیز اشفته تر است اما نا امید نیستم و رهایی را در اشفتگی وضع ها می جویم.به این امید میرانم که دستان خردمندان،اگاهان و مبارزان راه ازادی را در دست خود بفشارم و هسته ی مقاومت در برابر وضع رو به قهقرای کنونی مستحکم تر شود.

سپاه #پاسداران :سازمانی نظامیست یا تروریستی ؟ مصاحبه با حشمت #طبرزدی و محمد برقعی

11 آوریل 2019

#طبرزدی: #سیل زدگان بی خانمان را در خانه و مستقلات خود پناه دهیم .

8 آوریل 2019

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: